Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitiminin ardından 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Anabilim Dalında 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitiminin ardından 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Anabilim dalında 4 profesör, 1 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.  İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, lisans, yüksek lisans düzeyinde dersler sunmaktadır. Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında ise lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler sunmaktadır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunları MEB'de ve özel eğitim kurumlarında ve bunun yanı sıra yabancı dile ihtiyaç duyan tüm sektörlerde istihdam edilmektedir.